Varmere, våtere, villere klima. Kan havet bidra til å redde kloden?

Festsalen, Samfunnshuset

Karl Almås er tidligere adm. dir. i SINTEF Fiskeri og havbruk. Han vil snakke om hvordan bruken av resursene i havet kan bidra til å redusere klimagass-utslippene. Den totale biologiske produksjonen i verden foregår 50 % på land og 50 % under havoverflaten. Likevel er det slik at av det vi konsumerer kommer 98 % ... Read more

Utvikling av Verran-samfunnet

Festsalen, Samfunnshuset

Verran - hvordan har dere klart det? Steinkjer Seniorforum ønsker velkommen til nytt møte torsdag 17. mars kl 18, og Verran- samfunnet er hovedtema. Det gamle gruvesamfunnet er i ferd med å reise seg igjen, De mistet mye da gruva ble lagt ned, men de mistet aldri industri- kulturen og evnen til å tenke annerledes ... Read more

Epidemier og pandemier i Olav Duuns diktning – foredrag med Jostein Holmen

Festsalen, Samfunnshuset

Hva døde folk av i Olav Duuns litteratur, for det var mye sykdom og død , også på Namdalskysten ? Hvilke sykdommer og epidemier truet mennesker den gang, og dermed danner bakteppe i flere av Duuns romaner? Legen og HUNT- forskeren Jostein Holmen har fordypet seg i dette temaet. Torsdag 7. april er han Steinkjer ... Read more

EXIT Afghanistan – oberstløytnant Bent Anders Salberg

Festsalen, Samfunnshuset

Bent Anders Salberg (52) fra Stjørdal var sjef ved det norskledete feltsykehuset ved Hamid Karzai International Airport i perioden 16 mars - 30 august 2021. Offisersutdanning fra Luftkrigsskolen, utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Yrkeserfaring fra Luftforsvaret, Forsvarets sanitet, Forsvarets Operative Hovedkvarter og Stjørdal Kommune, 8 år som enhetsleder på bosenter og sykehjem. Foredraget vil ... Read more

Tur til Austrått torsdag 02.06.2022

Tur til Austrått torsdag 02.06.2022 Steinkjer seniorforum inviterer medlemmene til å bli med på en dagstur til Ørlandet torsdag 02.06.2022. Her vil vi få en 2 timers guiding på Austrått med historiker Terje Bratberg. Vi vil også få servering på Brekstad med Åslaug Bratberg og hennes nye selskap Eitulvik (som er gammelnorsk for Yttervik). Maten ... Read more

Landet går i arv. Natur, kultur og rein i Snåsa og Liern

Festsalen, Samfunnshuset

Landet går i arv. Natur, kultur og reindrift i Grong, Snåsa og Lierne. Reineierne Aina Bye og Bengt Åke Jåma byr på en reise igjennom året i Låarte sijte/Luru reinbeitedistrikt. Fotografier, film og historier viser en kultur og næring i samspill med naturen.

Bondevett

Festsalen, Samfunnshuset

Foredrag med Erik Stenvik. Erik Stenvik er veterinær, født i Trondheim i 1946. Gjennom tre tiår dreiv han og familien gården Bjørg på Namdalseid med vekt på beitebruk og miljøvennlige driftsformer. Han har også vært seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med kulturlandskap og miljøtiltak i landbruket som spesialfelt. I boka «Bondevett. En personlig historie om ... Read more