Bli medlem

Alle som er 55+ kan bli medlem i Steinkjer seniorforum. I tillegg til seniorer fra Steinkjer, ønsker vi medlemmer fra Snåsa, Verran, Namdalseid og Inderøy.
Livsvarig medlemskap koster kr 400,- som innbetales til konto nr. 4202.41.31534, samtidig som navn og kontaktopplysninger fylles ut nedenfor og sendes.

Våre arrangementer er rimeligere for medlemmer enn for ikke-medlemmer.