Oftenåsen - utsikt over Steinkjer by

previous arrow
next arrow
Slider

Bli medlem
Alle som er 55+ kan bli medlem i Steinkjer seniorforum.

Steinkjer seniorforum (SSF) er en ideell, ikke kommersiell organisasjon som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55+, hjemmehørende i kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Namdalseid og Inderøy. Organisasjonen er livssyns- og politisk nøytral.

SSF tar sikte på å gi sosiale og kulturelle tilbud og bidra til å dekke seniorgruppens behov for utdanning, opplæring og mosjon.

Enkeltpersoner kan bli medlemmer av foreningen. Det åpnes også for et samarbeid hvor bedrifter/lag og organisasjoner og offentlige organ kan melde inn navngitte enkeltpersoner som medlemmer.

Medlemskontingenten består av en engangsinnbetaling, som gir rett til livsvarig medlemskap.

Foreningen avholder medlemsmøter ca. hver 3 uke i «Høvel’n», Dampsaga Kulturhus, Steinkjer – (normalt torsdager kl. 1800).

Facebook: Steinkjer seniorforum (offentlig gruppe)

E-post: steinkjer.seniorforum@gmail.com

Styreleder: Jan Andor Foosnæs, 959 19000,  jan.foosnaes@gmail.com

Nestleder: Hans Brattås, 913 97887, hbratt@online.no